Gazete Çocuk Son Konular

Gazete Çocuk

Türkiye’de Haber Kavramı ve Çocuk
Büyükler

Türkiye’de Haber Kavramı ve Çocuk 

Haber, güncel ve ilginç bir olayın olduğunca nesnel ve gerçeğe uygun bir biçimde sunulmasıdır. Haber sözcüğünün TDK’ da ki anlamı ise bir olay, bir olgu üzerine edinilen bilgi, iletişim veya yayın organlarıyla verilen bilgi olarak geçmektedir. Haber metninde her türlü taraflı değerlendirmelerden ve söz oyunlarından uzak durulmaktadır. Metin kısa, haber dili ise yalındır. Bu gazetecilik mesleğinin olması gereken şekli denilebilir.

Günümüz gazeteciliğinde tarafsız değerlendirmenin dışında, söz oyunlarıyla harmanlanmış, yalan abartılı habercilikte yapılabilmektedir. Çocukların medyadaki görünürlüğü hakkında bir önceki kısımda görüşlere yer verilmektedir. Bu kapsamda bakıldığında çocuk haberciliğinin tam anlamıyla yapılması etik kurallar ve günümüzdeki habercilik anlayışıyla çok zordur.

Kitle iletişim araçlarının çocuk haberciliği yapabilmesi için çocuk bakımından toplumsal ve kültürel yararı olan, çocuklara yönelik eğitim programları ile bilgi ve belgeler yayınlamalıdır.

Çocuğun kişiliğini, zihinsel ve bedensel yeteneklerini; insan haklarına ve temel özgürlüklere, Birleşmiş Milletler Antlaşmasında benimsenen ilkelere, ailesine, kültürel kimliğine, dil ve değerlerine, yaşadığı veya geldiği menşe ülkenin ulusal değerlerine ve kendisininkinden farklı uygarlıklara, doğal çevreye saygısını geliştirici; anlayış, barış, hoşgörü, cinsler arası eşitlik ve ister etnik, ister ulusal, ister dini gruplardan, isterse yerli halktan olsun, tüm insanlar arasında dostluk ruhuyla, özgür bir toplumda, yaşantıyı, sorumlulukla üstlenecek şekilde hazırlanmasını sağlayıcı nitelikte yayınlar yapmalıdır.

Çeşitli kültürel, ulusal ve uluslararası kaynaklardan gelen çocuk hakları ile ilgili bilgi ve belgelerin üretimi, değişimi ve yayımı amacıyla uluslararası işbirliği sağlanmalıdır. Çocukların durumu ve karşılaştıkları sorunlar konusunda halkın bilinç ve duyarlılık düzeyini yükseltici yayınlar yapmalıdır.

Çocukların haklarını koruyup geliştiren girişimler konusunda çocukları, ana-babaları, aileleri ve genel anlamda kamuoyunu bilgilendirici yayınlar yapmalıdır. Çocuk kitapları üretilmeli ve yayımlanmalıdır.

Kitle iletişim araçları azınlık grubu veya bir yerli ahaliye mensup çocukların dil gereksinimlerine özel önem göstermelidir. Çocuğun resmi, ismi, aile bağları, yaşadığı yer, okuduğu okul ve yakınları hakkında bilgiler gibi onun tanımasına olanak sağlayacak her türlü unsur girer. Burada önemli olan nokta, çocuğun kimliği gizlenerek, onun yakın çevresine karşı korunmasıdır. Zira söz konusu durumlarda çocuğu, sadece uzak çevreye karşı değil, onunla aynı okula giden, aynı mahallede yaşayan yakın çevresindeki kişiler nezdinde de “damgalanmaya” karşı korumak gerekmektedir.

Kitle iletişim araçları, çocukların toplumdaki olumlu rolünü pekiştirici yayın yapmalıdır: Çocuğa ilişkin iyi şeyler de mutlaka haberlere yansımalı, bu şekilde hem habere taşınan çocuk motive edilmeli ve desteklenmeli, oynanan olumlu rol pekiştirilmeli, hem de bu haberi okuyacak çocuklar için örnek bir model oluşturulmalıdır. Böylelikle birbirlerinin olumlu rollerini okuyan, izleyen ve dinleyen çocuklar için toplumda örnek alınacak modeller artacak ve yaygınlaşacaktır. Kitle iletişim araçları, toplumda gençler için sunulan hizmetler ve olanaklar hakkında bilgilendirici yayın yapmaya özendirilmelidir (ALANKUŞ, Sevda; Çocuk Odaklı Habercilik, IPS İletişim Vakfı, İSTANBUL, 2007)

İlgili mesajlar

Bir cevap yazın

Gerekli alanlar işaretlendi *