Gazete Çocuk Son Konular

Gazete Çocuk

Türkiye’de Çocuk Kavramı
Büyükler

Türkiye’de Çocuk Kavramı 

Türkiye, kuruluşundan bu güne savaşlara yakından tanık olmuştur. Dünya savaşlarından, Kurtuluş Savaşı’na, Orta Doğu’da bitmek bilmeyen çatışma ve savaşlara jeopolitik konumundan dolayı yakından tanıklık etmiştir.

Bunun yanında Türkiye; tarihsel olarak bakıldığında ekonomik krizler, darbeler yaşayan; günümüzde ise mülteciler sorunu ile ve otobüs duraklarında, miting alanlarında her an, her yerde patlayabilecek olan bombalar ile karşı karşıya olan bir ülkedir. Bu kadar kısa bir Türkiye Cumhuriyeti tarihinde, bu kadar çok olay ile sürekli karşı karşıya kalan Türkiye’ ye; toplumsal yapısı itibariyle bakıldığında, çok rahat ve refah içinde olduğu söylenemez. Gelişmekte olan ülkeler arasında yer alan Türkiye, geçmişten bu güne sancılı dönemler ve zamanlar yaşamıştır. Bu kadar hareketli ve zor süreçler içinde büyümek zorunda olan çocuklar; savaşlar, çatışmalar, krizler, bombalar içinde yaşamak zorunda kalmıştır ve kalmaya devam etmektedir. Şimdi ise yine bir savaştan kaçıp gelmek zorunda kalmış Suriyeli mülteciler sorunu ile karşı karşıya kalan Türkiye, mülteci çocuklar konusunda başarılı adımlar atamamıştır ve ülkesinde savaştan kaçan ailelerin çocukları Türkiye’ de dilenci olmak ya da çok çok ucuza çalışmak durumunda kalmıştır. Bunların yanında eğitim planlamalarının, sınav sistemlerinin sürekli değişmesinden, başarısız olduğunda intihar eden çocuklara; tedbirsizlikler yüzünden yurtlarda yanan küçücük kız çocuklarından, okullarda toplu cinsel istismara maruz kalan onlarca çocuğa; çocuk işçiliğinden, mülteci çocuklara kadar birçok problemle de karşı karşıya kalınmıştır.

UNICEF’in 2007 Dünya Çocuklarının Durumu Raporu’na göre Türkiye beş yaşın altındaki çocuk ölümlerinde dünya genelinde 92. sırada yer almaktadır (UNICEF, 2006). Türkiye’de kaç çocuğa anneden HIV AIDS virüsünün geçtiğinin bilinmediğinin vurgulandığı UNICEF raporunda, ülkede özellikle çocuk işçilere dair istatistiki bilgi elde edilemediği belirtilmektedir. Raporda ayrıca azalma olsa da Türkiye’de çocuk evliliklerinin hala devam ettiği de vurgulanmaktadır. Söz konusu raporda da görüldüğü gibi çocuklar pek çok temel hak ve gereksinimlerinden yararlanamamaktadırlar. Eğitim hakkı da çocuğun en önemli temel haklarından biridir. Okuma yazma bilmeme çok ciddi sorunlara neden olmaktadır. Anne ve çocuk ölümlerinin önde gelen etkenlerinden biri, annenin eğitim düzeyinin düşüklüğü ya da hiç okuma yazma bilmemesidir.

Türkiye’de kültürün geleneksel değerleri, çocuk haklarının köklerini Batılı oluşumlardan çok öncesine götürmektedir. Bu çerçevede henüz Tanzimat döneminde çocuk hakları teriminin bazı aydınlarca kullanılmış olması şaşırtıcı değildir. Tanzimat döneminde çocuğun toplum için ifade ettiği önemi, çocuk eğitimiyle birleştiren kavramsal çalışmalar da yer almaktadır.

İlgili mesajlar

Bir cevap yazın

Gerekli alanlar işaretlendi *