Gazete Çocuk Son Konular

Gazete Çocuk

Haberlerde Çocuğun Yeri ve Veriliş Biçimi
Büyükler

Haberlerde Çocuğun Yeri ve Veriliş Biçimi 

Uluslararası Gazeteciler Federasyonu’nun (FIJ) “Medyada Çocuk Haklarını Tanıtmak” konulu bir atölye çalışmasında belirtildiğine göre; çocuklar dünya nüfusunun üçte ikisinden fazlanı oluşturdukları halde, medyanın kapsayıcı konuların yüzde beşinden azı çocuklarla ilgili. Medya çocukları haber konusu yaptığında ise, “çocuk fuhuşu, organ kaçakçılığı, cinsel istismar, eğitim ve sağlık hizmetlerinden mahrum bırakılmaları, çocuk emeği sömürüsü, sokak çocukları, yakınlar tarafından cinsel taciz, babanın (ensest) ya da öğretmenlerin cinsel tacizi” gibi konularda oluyor (bknz: http://www.ifj.org/29.10.2003).

Sevda Alankuş’un bu raporla ilgili görüşlerine göre; ‘Bu rapora göre yaygın medyanın çocuklar söz konusu olduğunda yaptığı iki önemli hak ihlali vardır. Tıpkı kadınlara yapıldığı gibi; çocuklara da yoklarmış gibi davranılıyor, var olduklarında ise, çoğunlukla olumsuz örnekler üzerinden hatırlanıyor. (Alankuş,2007: 30)

Çocuklar eğer diğer ötekilere de yapıldığı gibi medyada yeterince temsil edilmiyorlarsa bu bir hak ihlalidir. Aynı zamanda çocukların yok sayılması anlamındaki ayrımcılık, çocuklar medyada temsil edildiklerinde başka bir olumsuz biçime dönüşebiliyor. En çok karşılaşılanlar da, sınıfsal, cinsiyetçi, etnik/ırksal kökene göre yapılan, engelli çocuklarla ilgili olan ayrımcılıklardır.

Ötekinin de ötekisi olan; yoksul, azınlık, engelli ve kız çocukların karşılaştığı ayrımcılıklar ise bu bağlamda ilk sıraya yerleşmektedir. Aslında kız ve oğlan çocuklarının haber kurguları içerisindeki temsil farklarına bakıldığında cinsiyetçi ayrımcılığın nasıl bütün diğer farkları/ayrımcılıkları çapraz kesen bir nitelik taşıdığını görmek mümkündür.

Bunun için sadece, cinsel tacize uğrayan oğlan çocuklarla kız çocukların, medyanın en çok yaptığı etik ve hak ihlalleri arasında yer alan, ancak çocuklar söz konusu olunca ihlal edilmelerinin bedeli daha yüksek olan –kimlik gizlemek, mahremiyeti korumak gibi– ihlalleri karşılaştırmak bile yeterli olabilir. Bu doğrultuda çocukların bir uçta “suçlu” diğer uçta “kurban / mağdur / çaresiz” olarak temsil edilmesinin çok yaygın olduğunu görülmektedir.

Tüm bunların ışığında diyebiliriz ki; çocukların/gençlerin medyada temsil edilmemeleri kadar, olumlu haberlerin konusu olamamaları da bir hak ihlalini doğurur.

İlgili mesajlar

Bir cevap yazın

Gerekli alanlar işaretlendi *