Gazete Çocuk Son Konular

Gazete Çocuk

Çocuk Odaklı Habercilik ve Basında Çocuklarla İlgili Yasal Düzenlemeler
Vector of hands taking photos
Büyükler

Çocuk Odaklı Habercilik ve Basında Çocuklarla İlgili Yasal Düzenlemeler 

Medyanın meydana gelen tüm olayları ya da var olan durumları nasıl algıladığımız ve yorumladığımızın üzerinde büyük bir etkisi bulunmaktadır. Medya; günlük yaşantımızda, insanlar ve olaylar üzerine edindiğimiz düşünceleri sadece tamamlayan değil, resimler vb. içerikler sunarak, karar verici bir konumdadır.

Basınla İlgili Yasal Düzenlemelerde Çocukların Yeri

Türkiye’de basın alanında çocukların temsiliyeti ile ilgili yasal düzenlemeler bulunmaktadır. Bu konuda uyum paketi ile kabul edilen Türk Vatandaşlarının Günlük Yaşamlarında Geleneksel Olarak Kullandıkları Farklı Dil ve Lehçelerde Yapılacak Radyo ve Televizyon Yayınları Hakkında Yönetmelik, örnek olarak gösterilebilir.

Çocuğun esenliğine zarar verebilecek ve onun damgalanmasına neden olan nitelikte yayın yapmaktan kaçınılmalıdır. Basın Kanunu 21. Maddeyi bu kapsamda değerlendirebiliriz. Bu madde on sekiz yaşından küçük olan suç faili veya mağdurlarının kimliklerini açıklayacak ya da tanınmalarına yol açacak şekilde yayın yapılmasını yasaklamaktadır. Basın mensubu bu haber için yaptığı tüm araştırmalar sonucunda elde ettiği bilgilerle haber yaparken, çocuğun ailesini, sosyal ve ekonomik durumunu, yaşadığı mahalleyi, devam ettiği okulu veya çalıştığı işyerini gizlemelidir. Bu kural sadece haberde “fail” olarak geçen çocuklar için değil, “mağdur” olan çocuklar içinde geçerlidir.

Çocuğun basın yayın aracılığı ile damgalanmasını önlemek üzere, Çocuk Koruma Kanunu da özel bir düzenleme içermektedir. Kanunun temel ilkeleri içerisinde yer alan bu ilkeye göre; çocuklar hakkında yürütülen işlemlerde, yargılama ve kararların yerine getirilmesinde kimliğinin başkaları tarafından belirlenememesine yönelik önlemler alınmalıdır. Yayın yasağının gerekçesi en iyi şekilde Birleşmiş Milletler Çocuk Ceza Adaleti Sisteminin Uygulanması Hakkında Asgari Standart (Beijing) Kuralları’ nda açıklanmaktadır. İlke olarak, çocuk suçlunun kimliğine ilişkin hiçbir bilginin yayınlanmasına izin verilmemelidir.

Çünkü “Genç insanlar ‘damgalanmak’ konusunda özellikle çok hassastır. Kriminolojik araştırmalar, genç insanların kabahatli ve suçlu gibi sıfatlarla tanınmaktan büyük çapta ve zararlı olarak etkilendiklerini ortaya çıkartmıştır.”

İlgili mesajlar

Bir cevap yazın

Gerekli alanlar işaretlendi *