Gazete Çocuk Son Konular

Gazete Çocuk

Çocuk Nedir, Kimdir?
Çocuklar

Çocuk Nedir, Kimdir? 

Çocuk kavramı üzerinde birçok farklı görüş mevcuttur. Çocukluğun ne zaman başladığı konusunda yaygın bir uzlaşma bulunduğu halde, ne zaman bittiği konusunda yaygın bir uzlaşma yoktur. Uluslararası ve ulusal belgelerde genel kabul, 0-18 yaş arasının “çocukluk dönemi”, 18 yaşına kadar olanların ise “çocuk” sayılmasıdır. Kimi hukukçularla, yazarların işaret ettikleri gibi 5 aylık bir çocukla, 15 yaşındaki –artık genç diye anılan– çocuğun birbiriyle aynı sayılması gibi bir sorun doğurmaktadır. Sevda Alankuş’un Çocuk Odaklı Habercilik kitabında ise 0- 18 yaş aralığının çok uzun olmasıyla ilgili şu şekilde bahsedilmiştir:

Aslında bu fark; evlenme, mallarını yönetme, çalışma hayatına başlama, oy kullanma yaşı, devlet tarafından korunma, eylemlerinin sorumlusu olarak muamele görülüp görülmeme gibi sorunlara bağlı olarak, çocukları farklı kültürlerde farklı uygulamaların konusu yapabilmektedir. Bütün bu tartışmaların gelip düğümlendiği nokta ise, 0-18 yaş arası gibi geniş bir yelpazenin farklı yerlerinde bulunan –örneğin “bebek” ile “ergen”in– aynı muameleyi görerek hangi hak ve özgürlüklerin öznesi olarak yurttaş sayılabilecekleridir.

Türk Dil Kurumu’nda yer alan sözlük tanımlarına göre çocuk;  ‘küçük yaştaki erkek veya kız’, ‘soy bakımından oğul veya kız, evlat’, ‘bebeklik ile erginlik arasındaki gelişme döneminde bulunan oğlan veya kız, uşak’ anlamlarına gelir. Lanzarote Sözleşmesi’ne göre; “Çocuk” 18 yaşın altındaki herhangi bir kişi demektir.

Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme(BMÇHS)’ de ise çocuğa uygulanabilecek olan kanuna göre, daha erken yaşta reşit olma durumu hariç, 18 yaşına kadar her insan çocuk sayılır’ hükmüne yer verilmiştir. Ülkemizde de erginliğin 18 yaşın doldurulmasıyla başladığını belirleyen Türk Medeni Kanunu’nun 11. maddesi BMÇHS’ nin tanımına paralellik göstermektedir.

Çocuk kavramı tanımları her ne kadar farklılıklar içerebiliyor olsa da bu tanımlamaların ortaklaştığı yer, yaş sınırlamasına bağlı olarak tanımlanmasıdır. Hukuk alanında, çocukluk sınırı 18 yaştır. Yani, 18 yaşın altındaki herkes “çocuk”tur. Çocuk kavramını tanımlamada kullanılan ölçütler ne olursa olsun ortada kesin ve değişmez bazı gerçekler vardır. Çocukluk dönemi bedensel, ruhsal, zihinsel ve toplumsal gelişmenin hızla sürdüğü bir dönemdir.

BMÇHS’de de belirtildiği gibi, çocuğun bedensel ve zihinsel açıdan tam erginliğe ulaşmamış olması nedeniyle doğum öncesi ve sonrasında özel güvence ve korunmaya gereksinimi olduğu ortaya konmaktadır (BMÇHS, Önsöz).

İlgili mesajlar

Bir cevap yazın

Gerekli alanlar işaretlendi *