Gazete Çocuk Son Konular

Gazete Çocuk

Çocuk Kimdir?: Tarihsel Olarak Çocuğun Varlığı
Büyükler

Çocuk Kimdir?: Tarihsel Olarak Çocuğun Varlığı 

Çocuk kavramı üzerinde birçok farklı görüş mevcuttur. Çocukluğun ne zaman başladığı konusunda yaygın bir uzlaşma bulunduğu halde, ne zaman bittiği konusunda yaygın bir uzlaşma yoktur. Uluslararası ve ulusal belgelerde genel kabul, 0-18 yaş arasının “çocukluk dönemi”, 18 yaşına kadar olanların ise “çocuk” sayılmasıdır. Kimi hukukçularla, yazarların işaret ettikleri gibi 5 aylık bir çocukla, 15 yaşındaki –artık genç diye anılan– çocuğun birbiriyle aynı sayılması gibi bir sorun doğurmaktadır. Sevda Alankuş’un Çocuk Odaklı Habercilik kitabında ise 0- 18 yaş aralığının çok uzun olmasıyla ilgili şu şekilde bahsedilmiştir:

Aslında bu fark; evlenme, mallarını yönetme, çalışma hayatına başlama, oy kullanma yaşı, devlet tarafından korunma, eylemlerinin sorumlusu olarak muamele görülüp görülmeme gibi sorunlara bağlı olarak, çocukları farklı kültürlerde farklı uygulamaların konusu yapabilmektedir. Bütün bu tartışmaların gelip düğümlendiği nokta ise, 0-18 yaş arası gibi geniş bir yelpazenin farklı yerlerinde bulunan –örneğin “bebek” ile “ergen”in– aynı muameleyi görerek hangi hak ve özgürlüklerin öznesi olarak yurttaş sayılabilecekleridir.

Türk Dil Kurumu’nda yer alan sözlük tanımlarına göre çocuk;  ‘küçük yaştaki erkek veya kız’, ‘soy bakımından oğul veya kız, evlat’, ‘bebeklik ile erginlik arasındaki gelişme döneminde bulunan oğlan veya kız, uşak’ anlamlarına gelir. Lanzarote Sözleşmesi’ne göre; “Çocuk” 18 yaşın altındaki herhangi bir kişi demektir.

Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme (BMÇHS)’ de ise çocuğa uygulanabilecek olan kanuna göre, daha erken yaşta reşit olma durumu hariç, 18 yaşına kadar her insan çocuk sayılır’ hükmüne yer verilmiştir. Ülkemizde de erginliğin 18 yaşın doldurulmasıyla başladığını belirleyen Türk Medeni Kanunu’nun 11. maddesi BMÇHS’ nin tanımına paralellik göstermektedir.

Çocuk kavramı tanımları her ne kadar farklılıklar içerebiliyor olsa da bu tanımlamaların ortaklaştığı yer, yaş sınırlamasına bağlı olarak tanımlanmasıdır. Hukuk alanında, çocukluk sınırı 18 yaştır. Yani, 18 yaşın altındaki herkes “çocuk”tur. Çocuk kavramını tanımlamada kullanılan ölçütler ne olursa olsun ortada kesin ve değişmez bazı gerçekler vardır. Çocukluk dönemi bedensel, ruhsal, zihinsel ve toplumsal gelişmenin hızla sürdüğü bir dönemdir.

BMÇHS’de de belirtildiği gibi, çocuğun bedensel ve zihinsel açıdan tam erginliğe ulaşmamış olması nedeniyle doğum öncesi ve sonrasında özel güvence ve korunmaya gereksinimi olduğu ortaya konmaktadır (BMÇHS, Önsöz).

Tarihsel Olarak Çocuk

Çocuklar yüzyıllardır anlamlandırılamayan kişilerdir. Her yüzyıl başka bir çocuk tanımı getirirken günümüzde çocuk hakları gelişim göstermiştir.

Eski Roma’da 0-7 yaş aralığında mal-köle olarak algılanıyordu.

Rönesans Dönemi’nde; 0- 14 yaş aralığında minyatür yetişkinler, düzeltilmesi gereken kusurlu varlıklar (baba isterse öldürülebilir, satılabilir, çalıştırılabilir)

Rönesans Dönemi ile birlikte yetişkinlerden farklı bir grup olarak tanımlanan çocuklar; kendilerine özgü giysilere, oyunlara, öykülere, müziğe ve resimlere bu dönemde sahip olmaya başlamıştır. Bu dönemde çocuklarla yetişkinlerin dünyası birbirinden ayrılmış, çocuklar yetişkin etkinliklerinden uzak tutulmuştur.

19. yüzyılda çocukların yetişkinlerden ayrı bir grup/sınıf olduğu anlayışı pekişmiştir.

Bu dönemde önce iş gücü olarak kullanılan çocuklar tarım alanlarında ya da ev dışında çalıştırılarak ticari kazanç olarak görülüyor.

Ekonominin tarımdan sanayiye kayması, orta sınıfın gelişmesi, eğitimli insana olan ihtiyacın artması ile çocuklar okula yönleniyor.

Çocuklar yüzyıllar boyu nasıl konumlandırılmalı bilinemeyen canlılar olmuşlardır. Küçük insanlar olarak çalıştırılmışlardır da, gelecek için eğitilmişlerdir de… Yıllar, yüzyıllar geride kalırken çocuklar dış etkenlerden korunması gereken ve bakıma ihtiyaç duyan kişiler olarak önümüzde durmaktadır. Söz hakkı, karar hakkı olmayan çocuklar belli temel haklara sahiptir.

İlgili mesajlar

Bir cevap yazın

Gerekli alanlar işaretlendi *