Gazete Çocuk Son Konular

Gazete Çocuk

Çocuk İhmal ve İstismarı Nedir? İhmal ve İstismar Çeşitleri Nelerdir?
Büyükler

Çocuk İhmal ve İstismarı Nedir? İhmal ve İstismar Çeşitleri Nelerdir? 

Çocuk ihmal ve istismarı 0-18 yaş arasındaki bireylerin yani çocukların gelişimini, psikolojisini ve yaşamının geri kalanını önemli ölçüde etkileyen bir durumdur.

İhmal, çocuğa bakmakla yükümlü kimsenin çocuğun gelişimi için gerekli ihtiyaçları karşılamaması veya bu ihtiyaçları dikkate almamasıdır. Bu ihtiyaçlar sağlık, eğitim, duygusal gelişim, beslenme, barınma ve güvenli yaşam şartlarıdır.

İhmale uğramış çocuklarda gelişim geriliği, ölüme kadar varabilen sağlık problemleri, davranış problemleri, iletişim problemleri, yalnızlık ve korunmasızlık hissi, suça yönelme riski gibi ciddi durumlara sebep olur.

0-18 yaş grubundaki çocuğun; sağlığını, fiziksel gelişimini, psiko-sosyal gelişimini bilerek veya bilmeyerek olumsuz etkileyen her türlü harekete ise “çocuk istismarı” denir.

İstismarın çocuklarda karşılaşılan olumsuz sonuçları ise;  tekrarlayıcı, rahatsız edici düşünceler, olayla ilgili kabuslar, uykuya dalma güçlüğü, öfke patlamaları, konsantrasyon güçlüğü, olay sonrasında olay anını tekrar tekrar yaşıyormuş hissi, yaşına uygun olmayan cinsel davranışlar, cinsel davranışlarda artma, yaşadıkları cinsel travmayı yeniden yaşama ve tekrarlama eğilimi, cinsel oyunlar oynama, cinsel kimlik bozuklukları, cinsel işlev bozuklukları, stres bozukluğu, depresyon, düşük benlik saygısı, intihar davranışları, alkol ve madde kullanımı vb. ‘‘….’’ Sayılan olumsuz sonuçları da göz önünde bulundurarak diyebiliriz ki; çocuk ihmal ve istismarı toplumsal ve büyük bir sorundur.

İhmal kendi arasında eğitimsel, psikolojik ve fiziksel olarak üçe, istismar ise psikolojik, fiziksel ve cinsel ve ekonomik olarak dörde ayrılır.

İhmal Çeşitleri

İhmal; fiziksel, psikolojik, eğitimde ihmal olarak üçe ayrılır.

Fiziksel İhmal

Fiziksel İhmal, çocuğun temel tıbbi ihtiyaçlarının karşılanmaması, çocuğa düzenli ve besleyici öğünlerin, temiz ve yeterli giysinin sağlanmaması, çocuğun bakacak yetişkin bulunmadan uzun süre yalnız bırakılması, çocuğun gece geç saatlere kadar nerede olduğunun bilinmemesi ve umursanmaması durumuna fiziksel ihmal denir.

Psikolojik İhmal

Psikolojik ihmal, çocuğa yetersiz ilgi ve şefkat göstermek, çocuğun aile içinde şiddet ve kötü muameleye şahit olmasına izin vermek, çocuğun alkol, uyuşturucu kullanmasına izin vermek, çocuğun suç işleme, saldırganlık gibi uyumsuz davranışlarına destek olmak ya da bu davranışları görmezden gelmek gibi durumlara psikolojik ihmal denir.

Eğitimde İhmal

Eğitimde ihmal, çocuğun zorunlu eğitim çağına gelmesine rağmen okula gönderilmemesi durumunda ortaya çıkar.

İstismar ve Çeşitleri

İstismar; fiziksel, psikolojik, ekonomik, cinsel olarak dörde ayrılır.

Fiziksel İstismar

Fiziksel istismar, çocuğun kaza dışı sebeple bir yetişkin tarafından yaralanması ve örselenmesidir. Bir tokattan başlayarak çeşitli aletlerin kullanılmasına kadar devam edebilir. En yaygın rastlanılan ve belirlenmesi en kolay olan istismar tipidir.

Psikolojik İstismar

Çocuğun gereksinim duyduğu ilgi, sevgi ve bakımdan yoksun bırakılarak psikolojik hasara uğratılmasıdır. Tanımlanması en zor ancak en sık gerçekleşen istismar türüdür.

Ekonomik İstismar

Ekonomik istismar; çocuğun fiziksel ve zihinsel gelişimini olumsuz etkileyen, yaşı ve gücü ile orantılı olmayan işlerde ucuz emek olarak çalıştırılmasıdır.

Cinsel İstismar

Cinsel İstismar bir kişinin, çocuğa yönelik cinsel haz duyma amacıyla; cinsel organlarına dokunması ve/veya dokundurtması, Irzına geçmesi, teşhircilik yapması cinsel uyarı ve doyum için kullanılması, fuhuşa zorlanması, pornografi gibi türlü suçlarda cinsel obje olarak kullanılması çocuğun yanında pornografik görüntüler izlenmesi ve izletilmesi durumunda ortaya çıkan istismar türüdür.

İlgili mesajlar

Bir cevap yazın

Gerekli alanlar işaretlendi *