Gazete Çocuk Son Konular

Gazete Çocuk

Çocuk Hakları Sözleşmesi İncelemesi: En Önemli 10 Madde
Büyükler

Çocuk Hakları Sözleşmesi İncelemesi: En Önemli 10 Madde 

BM Çocuk Hakları Sözleşmesi 194 ülkeden 192 tanesinin (ABD ve Somali hariç) imzaladığı, tüm insan hakları sözleşmeleri arasında en geniş kabul gören anlaşmadır. 54 Maddeden oluşur ve en eksiksiz insan hakları anlaşmasıdır. 1989 yılında yapılan bu anlaşmanın en önemli 10 maddesi ise şu şekildedir.

  1. Bu Sözleşme uyarınca çocuğa uygulanabilecek olan kanuna göre daha erken yaşta reşit olma durumu hariç, on sekiz yaşına kadar her insan çocuk sayılır.
  2. Kamusal ya da özel sosyal yardım kuruluşları, mahkemeler, idari makamlar veya yasama organları tarafından yapılan ve çocukları ilgilendiren bütün faaliyetlerde, çocuğun yararı temel düşüncedir.
  3. Taraf Devletler, her çocuğun temel yaşama hakkına sahip olduğunu kabul ederler.
  4. Çocuk doğumdan hemen sonra derhal nüfus kütüğüne kaydedilecek ve doğumdan itibaren bir isim hakkına, bir vatandaşlık kazanma hakkına ve mümkün olduğu ölçüde ana-babasını bilme ve onlar tarafından bakılma hakkına sahip olacaktır.
  5. Taraf Devletler, yasanın tanıdığı şekliyle çocuğun kimliğini; tabiiyeti, ismi ve aile bağları dahil, koruma hakkına saygı göstermeyi ve bu konuda yasa dışı müdahalelerde bulunmamayı taahhüt ederler.
  6. Taraf Devletler, çocuğun; ana-babasından, onların rızası dışında ayrılmamasını güvence altına alırlar.
  7. Taraf Devletler, çocukların yasa dışı yollarla ülke dışına çıkarılıp geri döndürülmemesi halleriyle mücadele için önlemler alırlar.
  8. Çocuk, düşüncesini özgürce açıklama hakkına sahiptir.
  9. Taraf Devletler, çocuğun düşünce, vicdan ve din özgürlükleri hakkına saygı gösterirler.
  10. Taraf Devletler, çocuğun dernek kurma ve barış içinde toplanma özgürlüklerine ilişkin haklarını kabul ederler.

İlgili mesajlar

Bir cevap yazın

Gerekli alanlar işaretlendi *